DT News - Bulgaria - Структурираният начин на живот помага да се избегнат детските кариеси

Search Dental Tribune

Структурираният начин на живот помага да се избегнат детските кариеси

Структурираният начин на живот, включващ здравословна закуска, осигурява регулярност и помага да се предотвратят зъбните кариеси при децата. (Снимка: wavebreakmedia/Shutterstock)

ср. 2 март 2016

запази

Зъбният кариес е едно от най-често срещаните хронични заболявания при децата в света и може да окаже значително влияние върху тяхното качество на живот. Няколко изследвания са установили зависимост между кариесите и фактори от начина на живот, като физическата активност и честота на храненията. Екип изследователи са открили, че особено при по-младите възрастови групи редовността и структурираният начин на живот са от особена важност за предотвратяването на появата на кариеси.

Учените от Холандската организация за приложни научни изследвания направили проучване върху влиянието на тези фактори върху кариесите при различни възрастови групи. Те базирали проучването си върху данни, събрани от предишно изследване на оралното здраве при деца и подрастващи младежи в Холандия, чиято цел била да опише статуса на оралното здраве и превантивните дентални навици сред деца и младежи на възраст 9, 15 и 21 години.

Учените използвали съществуващите данни, събрани посредством въпросници и клинични орални прегледи, за да установят вероятността за развитие на кариеси и степента на наличните такива спрямо няколко фактора от начина на живот. Тези фактори включвали дневната честота на миене на зъбите с четка и паста, седмичната честота на сутрешно закусване и честота на консумацията на храни и напитки през деня.

21-годишните младежи, участвали в проучването, не показали значителни несъответствия по отношение на наличието на кариеси и факторите от начина на живот. При децата на 9 и на 15 години обаче тези фактори имали особено голяма роля за техния зъбен статус.

За двете по-млади възрастови групи липсата на закуска и пропуските в миенето на зъбите два пъти дневно били свързани със значително по-висок риск от кариес. Освен това консумирането на храна и напитки повече от седем пъти дневно довело до по-голям риск от кариес при 9-годишните деца.

Откритията от проучването показват, че компонентите, които насърчават структурата и регулярността в живота на детето, като например закусването и честотата на храненията през деня, са от особено значение за предотвратяване на появата на кариеси.

Според изследователите би било добре, ако тези фактори се включат в програми за превенция на детските кариеси и за обмен на информация относно консумацията на храна и напитки между различните здравни и дентални специалисти с цел повишаване на осведомеността за начините за профилактика.

Проучването, озаглавено „Влияние на начина на живот върху кариесите в три възрастови групи: деца и младежи на 9-, 15- и 21-годишна възраст“, е публикувано в журнала „Обществена дентална медицина и орална епидемиология“.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement