Dental Tribune Bulgaria

GBT Compass

Guided Biofilm Therapy е систематичното, базирано на доказателства, решение за контрол на денталния биофилм (Biofilm Management) в професионалната профилактика, което използва най-съвременните технологии AIRFLOW®, PERIOFLOW® и PIEZON® за зъбите, меките тъкани и имплантите. То е доказано от научните данни.

Guided Biofilm Therapy се състои от лечебни протоколи въз основа на диагнозата и оценката на риска за отделния пациент, с цел постигане на оптимални резултати. Лечението се прилага по най-малко инвазивния начин, с най-високо ниво на комфорт, безопасност и ефективност.

GBT and orthodontics

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International