Dental Tribune Bulgaria

NobelParallel Conical Connection

Когато професор Брьонемарк поставя първите зъбни импланти преди петдесет години, имплантите, които използва, имат паралелни стени. Половин век по-късно Nobel Biocare продължава да развива този дизайн с NobelParallel Conical Connection – съчетание от най-добрите характеристики от успешните имплантни системи и с усъвършенствана вътрешна връзка.

NobelParallel е предназначен за универсална употреба във всички видове кост.
Унифицираният  хирургичен протокол е оценен както от опитни клиницисти, така и от тези, които са в началото на имплантологичната си кариера. Дизайнът на резбата и конусният връх на импланта спомагат за осигуряване на висока първична стабилност.
Имплантът има вътрешна конична връзка с допълнителен вътрешен хексагон за висока механична издръжливост. Това дава възможност за широка гама от иновативни възстановителни опции.
Накратко, ако клиницистът търси един вид имплант, който да покрие всичките му изисквания, това е NobelParallel Conical Connection.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International