DT News - Bulgaria - Нова система за предупреждение цели да подобри безопасността на пациентите в Европа

Search Dental Tribune

Нова система за предупреждение цели да подобри безопасността на пациентите в Европа

Нов механизъм за предупреждения ще позволи на регулаторните органи в Европейската икономическа зона да идентифицират денталните професионалисти, на които са възложени забрани или ограничения за практикуване. (Изображение: DC Studio/Shutterstock)

чт. 11 февруари 2016

запази

Нов механизъм за предупреждение цели да подобри прозрачността в денталната медицина в Европа, като изисква денталните регулаторни органи в държавите от Европейската икономическа зона (ЕИЗ) да се информират взаимно, когато на някой дентален професионалист е наложена забрана или органичение за практикуване.

Според новия европейски закон, който влезе в сила на 18 януари, трябва да бъде публикувано предупреждение във всички страни в рамките на три дни от издаване на решение за забрана, прекратяване или ограничение на професионалната практика – дори да е временно, в държава от ЕИЗ.

Минималното изискване е националните регулаторни органи, като Генералния дентален съвет в Обединеното кралство или Националния съвет по здравеопазване и социални грижи в Швеция, да включат името на съответния практикуващ дентален лекар, както и дата и място на раждане, за да могат другите регулаторни органи да го идентифицират при нужда. Освен това предупреждението трябва да посочва периода на ограничението, включително датата, на която решението е влязло в сила. Въпреки че не е задължително да се включва допълнителна информация или причина за ограничението, заинтересованите органи имат право да поискат подобна информация.

„Радваме се, че системата вече е действителност, тъй като дава на пациентите много по-голяма прозрачност и сигурност по отношение на тяхното орално здраве“, коментира д-р Найджъл Картър, OBE, главен изпълнителен директор на Британската фондация за дентално здраве. „Надяваме се това да доведе до подобрение на стандартите на денталните практики в цяла Европа и по-голямо обществено доверие към денталните лекари.“

В този контекст д-р Картър посочи увеличаващата се тенденция за дентален туризъм и потенциалните рискове, които той крие. Въпреки че някои държави все още не разполагат с формализирани системи за регистрация на денталните лекари, д-р Картър вярва, че „такива механизми правят професията много по-прозрачна и увеличават сигурността на пациентите“.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement