DT News - Bulgaria - Нов проект за проучване ще трансформира денталната грижа в Европа

Search Dental Tribune

Нов проект за проучване ще трансформира денталната грижа в Европа

Нов проект за проучване цели да промени денталната грижа в Европа, като идентифицира ефективни стратегии за превенция на денталните заболявания във всяка страна. (Снимка: CandyBox Images/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

пт. 21 август 2015

запази

Разходите за дентално лечение в ЕС възлизат на около 79 млн. евро, но денталните заболявания са почти напълно предотвратими. Нов проект за проучване, финансиран чрез фонд на ЕС, на стойност 6 млн. евро цели да даде ход на промени в денталните практики, като отклони фокуса върху третирането на зъбите с екстракции и възстановявания към по-ефективна грижа за оралното здраве чрез предотвратяване на заболяванията.

Четиригодишният проект ще бъде ръководен от Университета в Лийдс съвместно с Академичния център за дентална медицина в Амстердам и университета „Хайделберг“ в сътрудничество с Националната здравна служба на Англия, както и университети и дентални застрахователи от цяла Европа.

С помощта на данни от милиони здравни досиета на пациенти от цяла Европа учените ще се колаборират с дентални професионалисти и застрахователи, за да идентифицират ефективни стратегии за предотвратяване на денталните заболявания във всяка страна. Посредством непрекъсната обратна връзка с цел да се установи най-добрата практика ще бъде разработен набор от ключови индикатори за дейността, по които зъболекарите и здравните системи могат да се равнят.

„Според Световната здравна организация денталните заболявания са най-честите хронични болести, известни на човечеството. Ние искаме това да се промени“, заяви проф. Хелън Уелтън, декан на Факултета по дентална медицина на Университета в Лийдс и ръководител на проекта. „Надяваме се, че чрез непрекъснатата оценка и обратна връзка за дейността на денталните професионалисти и здравните системи в посока опазването на здравето на зъбите ще спомогнем за промяна в практиките и ще насърчим по-нататъшното развитие на превантивната здравна грижа.“

„Ще използваме сигурни, анонимни медицински файлове, за да разработим модел, който се фокусира върху превенцията на денталните проблеми и който да даде на зъболекарите и здравните системи възможността да измерят своя успех в опазването на здравето на пациентите“, обяснява проф. Уелтън. „Информацията, която ни интересува например, е колко дълго зъбите остават здрави, без нужда от лечение, или разходите за екстракции на година на национално ниво. Тези данни могат да бъдат сравнявани между различните системи и държави.“

Проектът ще има достъп до осем бази данни на пациенти от европейски държави, сред които Великобритания, Дания, Германия, Унгария, Ирландия и Холандия. В допълнение към изслушването на денталните професионалисти и застрахователите проектът ще се допитва до пациенти от страните участници, за да идентифицира техните предпочитания и да придобие представа за денталната грижа, която те получават.

„Това е фантастичен пример за съвместната работа на университети, обществения и частния сектор с цел подобряване на денталното здраве на целия континент и се надяваме, че ще допринесе за реформа на здравните системи в глобален мащаб“, заключи проф. Уелтън.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement