DT News - Bulgaria - ADA обявява важни промени в правилата за безопасност при рентгенография

Search Dental Tribune

ADA обявява важни промени в правилата за безопасност при рентгенография

Според новите заключения на Американската дентална асоциация яките за защита на щитовидната жлеза вече не се препоръчват и са предложени няколко други важни промени в процедурите за безопасност при заснемане на рентгенографии. (Снимка: Vladimka production/Shutterstock)

ЧИКАГО, САЩ: Експертна комисия, създадена от Съвета по научните въпроси на Американската дентална асоциация (ADA), публикува нови препоръки за безопасност по време на рентгенологично изследване, отчитайки съществения баланс между клиничната стойност на рентгенографиите и необходимостта да се сведе до минимум радиационното облъчване. Те установиха, че съвременната дигитална рентгенология и прецизното насочване на ренгтеновия лъч са направили излишни оловните престилки и яките за предпазване на щитовидната жлеза. Тези защитни средства могат да повлияят на качеството на изображението, като потенциално водят до необходимост от повторни експозиции, което се цели да се избегне според настоящите препоръки.

Изследването включва систематичен преглед на съответната литература и регулаторни насоки от 2010 г. насам. Използвайки 95 ключови източника, включително организационни ръководства, систематични прегледи и регулаторни документи, експертната група направи предложения, в които се набляга на безопасността при облъчване, подходящите практики за образна диагностика и стратегиите за намаляване на експозицията.

Основни констатации и препоръки

Авторите препоръчват преустановяване на използването на оловни престилки и яки за щитовидната жлеза и заявяват, че зъбните рентгенографии трябва да се назначават въз основа на ясни диагностични нужди, като принос към грижите за пациента или за значително подобряване на клиничните резултати. Когато е възможно, трябва да се използват предишни изображения, за да се избегне ненужно облъчване.

Друга препоръка е, че преходът към дигитални рентгенографски плаки трябва да се насърчава поради по-ниската радиационна доза в сравнение с конвенционалните филми, което е в съответствие с по-генералното дигитализиране на денталния бранш. Що се отнася до самата процедура на заснемане, ограничаването на размера на лъча и позиционирането на пациента са от съществено значение. В препоръките се подчертава значението на ограничаването на рентгеновия лъч до областта на интерес (правоъгълна колимация) и осигуряването на правилно позициониране на пациента, за да се оптимизира качеството на изображението и да се сведе до минимум експозицията.

Освен това, когато се налага използването на CBCT, то трябва да бъде запазено за случаите, когато възможностите за по-ниско облъчване са недостатъчни за получаване на необходимата диагностична информация, което отразява предпазливия подход към тази модалност с по-високо облъчване.

В документа експертната група на ADA също така призовава лекарите по дентална медицина да спазват всички съответни разпоредби за радиационна безопасност на федерално, щатско и местно ниво, като гарантират, че практиките са както законосъобразни, така и съобразени с най-добрите практики за грижа за пациентите.

Актуализираните препоръки за радиационна безопасност в денталната медицина подчертават ориентирания към пациента подход, който дава приоритет на диагностичната стойност, като същевременно свежда до минимум радиационните рискове. Отказът от рутинна употреба на оловни престилки и яки за защита на щитовидната жлеза, предпочитането на дигитални изображения и внимателното прилагане на CBCT отразяват развиващото се разбиране за радиационна безопасност в денталната практика, подкрепено както от технологичния напредък, така и от нарастващия брой изследвания.

Проучването, озаглавено „Оптимизиране на радиационната безопасност в денталната медицина: Клинични препоръки и регулаторни съображения“ (Optimizing radiation safety in dentistry: Clinical recommendations and regulatory considerations), е публикувано на 1 февруари 2024 г. в Journal of the American Dental Association, преди да бъде включено в изданието.

Етикети:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement