Dental Tribune Bulgaria

IDS 2019 ще се фокусира върху дългосрочните резултати от пародонталното лечение

By Dental Tribune International
August 23, 2018

38-ото издание на Международното дентално шоу (IDS) ще се проведе от 12 до 16 март догодина в Кьолн. Като най-важното събитие за денталната индустрия IDS ще предложи на своите посетители достъп до всички продукти, налични на пазара в момента, като догодина фокусът ще бъде пародонтологията. Предстоящото издание на изложението ще представи както установени, така и нови методи за пародонтална превенция и терапия, като специално внимание ще бъде обърнато на значението на последващите грижи чрез мениджмънт на биофилма и проследяване на пациентите за дългосрочния успех на лечението.

По време на IDS ще бъде представен целият спектър от продукти за пародонтално лечение, включително ръчни инструменти, ултразвукови и прахови джет системи, пародонтални сонди и техни алтернативи, софтуерни решения и адювантни терапии, които включват лазерно контролирани методи, имунна модулация и приложение на антимикробни вещества. Освен минимално инвазивните методи няма да бъдат пренебрегнати и хирургическите опции, като например мекотъканния графтинг. В допълнение посетителите ще могат да научат повече за бактериите и ДНК тестовете и модификациите, като например износването на дължината на левкоцитните теломери, както и методи за оценка на генетичната предразположеност към пародонтит и процесите на тъканна деструкция за точно планиране на лечението. Тъй като редовната последваща грижа е от ключово значение за успеха на пародонталното лечение, специално внимание ще бъде обърнато на проследяването на пациента и поддържащата пародонтална терапия и мониторинг.

„Предстоящото издание на IDS предлага атрактивни иновации в много области – от диагностиката през поддържащата пародонтална терапия до пародонталната хирургия“, подчерта Марк Стивън Пейс, председател на Управителния съвет на Асоциацията на германските дентални производители. Според него колкото повече нараства нуждата от грижи, толкова повече се увеличават възможностите за ефективна профилактика и лечение на пародонтита. „На IDS в Кьолн този напредък може да се види отблизо. С представянето на иновативни продукти и директен контакт със съответните производители IDS дава на всички посетители реална добавена стойност.“

IDS се провежда в Кьолн на всеки две години и се организира от Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie, търговското предприятие на Асоциацията на германските дентални производители, в сътрудничество с Koelnmesse. Повече информация за събитието и регистрацията можете да намерите тук.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 03, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International