DT News - Bulgaria - Интервю: Възстановителната дентална медицина се превърна в двукласова система

Search Dental Tribune

Интервю: Възстановителната дентална медицина се превърна в двукласова система

Проф. John Nicholson (Изображение: Daniel Zimmermann, DTI)

вт. 13 септември 2016

запази

През последните 30 години проф. John Nicholson работи в сферата на денталните материали, извършвайки екстензивни изследвания на глас-йономерните цименти и свързаните с тях материали. В презентацията си по време на Годишния световен дентален конгрес на FDI в Познан наред с други теми той засегна и въпроса дали съвременните дентални материали могат да отговорят на нуждите на оралното здраве на населението в световен мащаб. Dental Tribune Online разговаря с него относно недостатъците на материалите в днешно време, възстановителната дентална медицина, която се е превърнала в двукласова система, и атравматичното възстановително лечение.

Във вашата презентация изказахте тезата, че повечето съвременни дентални материали притежават повече козметични, отколкото функционални характеристики. Какво според вас им липсва във функционален аспект?
Проф. John Nicholson: Липсва им лекота в употребата. Това се отнася особено за композитните смоли. Тъй като не са адхезивни, композитите трябва да бъдат използвани заедно с бондинг агенти. Тяхната функция е да променят прясно обработената зъбна повърхност от хидрофилна на хидрофобна, което изисква внимателно нанасяне на чувствителни материали според инструкциите на производителя. След като е създадена повърхност за бондинг, трябва да бъде нанесен самият композит, което обикновено се налага да бъде на слоеве с достатъчно аплициране на лампа, за да се гарантира втвърдяването му в дълбочина.

Тази манипулация е трудна и изисква прецизни умения от страна на зъболекаря. Когато се направи правилно, тя работи добре и възстановяването е трайно и естетично. В същото време обаче тя не може да бъде основен метод за зъбни възстановявания в по-бедните страни поради високия брой пациенти, ненадежното електрозахранване и недостатъчно обучените зъболекари.

Повечето технологии, изглежда, поевтиняват с времето освен денталните материали. Какви са причините за тази тенденция?
В денталната медицина наблягаме повече на външния вид, отколкото на изпълнението – нещо, което не е особен проблем в държави с много зъболекари, които са в състояние да подменят стари възстановявания, за разлика от по-богатите общности в развиващите се страни. В този смисъл денталният пазар не обича по-евтините или по-простите решения.

След като качествените дентални материали са достъпни само в богатите страни и малка част от по-бедните, превърнала ли се е съвременната възстановителна дентална медицина в двукласова система?
Според мен да, като това разделение е валидно и в богатите страни, където не толкова заможните хора не могат да си позволят най-добрите възстановителни материали. На практика това означава, че решението за тях са амалгамените възстановявания вместо композитите.

Атравматичното възстановително лечение е разработено, за да предостави изгодно лечение на пациентите в най-бедните региони на света. Как се е развила тази техника и може ли тя да предложи алтернатива за хората без достъп до съвременни дентални материали?
Докладите през последните няколко години показват, че този тип лечение е много успешно.
Различни групи пациенти, включително деца, младежи и дори по-възрастни хора, се възползват от него – от ефективната, минимално инвазивна интервенция и ниската цена на зъболечението. Освен това функцията на глас-йономерните възстановителни материали в атравматичната възстановителна терапия се оказва по-добра от това, което предполагат инвитро изследванията на свойствата на материалите.

Денталната амалгама все още намира широка употреба, особено в по-бедните страни. Готови ли сме за дентална медицина без амалгама и какво трябва да се направи, за да се гарантира, че разполагаме с подходящи алтернативи, след като употребата й бъде преустановена?
Мисля, че трябва да се придържаме към използването на глас-йономери, а може би и да потърсим начини да подобрим тези материали за тази голяма и важна група от пациенти. Също така трябва да осъзнаем, че по-доброто разбиране на клиничната ефективност на всеки материал е процес, който отнема време – може да минат години, за да видим пълната картина на това, как материалите „се държат“ при пациентите в действителност.

Нужен ли е по-голям акцент върху въпроса за денталните материали в международните кампании и програми, посветени на оралното здраве?
Да, необходим е. Знаем, че кариесът е най-разпространеното заболяване в световен мащаб, така че можем спокойно да предположим, че увреждането на зъбите е също толкова широко разпространено. Следователно по мое мнение трябва да се фокусираме върху ролята на подходящите възстановителни материали също толкова, колкото и на превантивните мерки.

Благодарим ви за това интервю.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement