Нов трейсър помага да се избегне шийната дисекция при пациенти с рак в лицево-челюстната област

Search Dental Tribune

Нов трейсър помага да се избегне шийната дисекция при пациенти с рак в лицево-челюстната област

Лимфосцинтиграма след перитуморно инжектиране на тилманосепт на пациент с карцином на пода на устната кухина. Ясно се вижда сентинелният лимфен възел (малко петно) в близост до мястото на инжектиране (голямо петно). (Снимка: проф. Remco de Bree, Медицински център към VU University в Амстердам)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

чт. 9 април 2015

запази

Екип от учени е успял да идентифицира с точност сентинелния лимфен възел – първия лимфен възел, който се засяга при туморни образувания – при плоскоклетъчен карцином в лицево-челюстната област (HNSCC), посредством нов радиотрейсър. Това откритие представлява значителен напредък за редуциране на усложненията, причинени след шийна дисекция на пациенти с тумори в лицево-челюстната област.

Използваният радиоактивен изотоп за образна диагностика, 99mTc–tilmanocept, е одобрен от Американската администрация по храните и лекарствата FDA през 2013 г. под търговското наименование Lymphoseek. Към момента се използва за локализиране на лимфни възли при пациенти с рак на гърдата, меланома или плоскоклетъчен карцином на устната лигавица, които претърпяват хирургични интервенции за отстраняване на лимфните възли, към които се дренират заболелите тъкани. Пример за подобни хирургични интервенции е селективната шийна дисекция.

Нови възможни приложения на тилманосепт

Изследователи от САЩ са открили, че тилманосептът може с точност да идентифицира сентинелните възли при HNSCC, което е сложен процес, тъй като в областта на шията се намират до 150 лимфни възела. По тази причина с новия трейсър броят на пациентите с HNSCC, които понастоящем претърпяват селективна шийна дисекция, може значително да бъде намален.

„Доскоро хирурзите нямаха друг избор, освен да извършват en-bloc операции на всички меки тъкани около лимфните възли, имайки предвид всички странични ефекти, които тази процедура крие за пациента“, обяснява проф. Ремко де Брее, лицево-челюстен хирург в Медицинския център на VU University в Амстердам и академичен съветник. „Настоящото мултицентрово основно проучване показва, че при използване на радиотрейсър с иновативен рецептор-базиран механизъм при много от пациентите сентинелните лимфни възли могат надеждно да бъдат разпознати и отстранени за биопсия, без да се предприема по-сериозна хирургична намеса.“

Избягването на ненужна шийна дисекция е от голямо значение, като се има предвид, че операции от подобна тежест могат да имат особено сериозни странични ефекти. Сред тях са намалената подвижност на рамото с придружаваща болка, трудности при говорене или преглъщане, перманентно увреждане на нерви и липса на сетивност на мястото на операцията.

Проектиране на проучването и резултати

С цел да се изпита ефективността на тилманосепта при карцином в лицево-челюстната област учените провели изследване сред пациенти с HNSCC в начален стадий в 12 различни медицински центъра в САЩ. Трейсърът бил инжектиран на общо 83 пациенти с планирани шийни дисекции. Изследователите успели да идентифицират и отстранят поне по един сентинелен лимфен възел при 81 от пациентите.

В сравнение с проучвания, които използват стандартни радиоколоиди, биопсията на сентинелните лимфни възли с употреба на тилманосепт гарантира висок процент на идентифициране и нисък процент на фалшиво отрицателни резултати по отношение на лимфните възли в устната кухина, като така спомага точното прогнозиране на разпространението на рака.

„Там, където други трейсъри имат проблем при идентифицирането и отстраняването на сентинелните лимфни възли и когато има малко пространство между мястото на инжектиране и сентинелния възел – което е често при карцином на пода на устната кухина – тилманосептът успяваше да улесни точното определяне на раковото разпространение независимо от локализацията на процеса. Вярваме, че сме направили важна стъпка напред в процеса за минимализиране на постоперативната морбидност на пациенти с ранен стадий на HNSCC, което ни дава възможност за по-точно определяне на стадия на заболяването и в същото време за намаляване на разходите на здравните системи“, казва проф. Де Брее.

Проследяване

Изследователите планират проучване в рамките на Европейския съюз, в което на пациентите ще бъде извършено точно локализиране на сентинелните лимфни възли (лимфосцинтиграфия) след инжектиране на двата типа радиотрейсъри. „Ако открием, че лимфосцинтиграмите с тилманосепт са поне толкова добри при идентифицирането и визуализацията, колкото конвенционалните радиоколоидни трейсъри на сентинелните възли, бихме искали да видим как ще се развие едно рандомизирано клинично изпитване при голям брой пациенти“, допълва още професорът.

Докладът от проучването, озаглавен Pivotal Trial Results and EU Comparison of 99mTc–Tilmanocept in Sentinel Node Biopsy in Head and Neck Cancer Patients, бе представен в Ница на 13 февруари в рамките на 5-ата Международна конференция за иновативни подходи за онкологията в лицево-челюстната област.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement