DT News - Bulgaria - Проучване установява нови бактериални видове, които участват в образуването на зъбни кариеси

Search Dental Tribune

Проучване установява нови бактериални видове, които участват в образуването на зъбни кариеси

Голямо проучване, проведено върху деца, показва изключително сложно микробно взаимодействие в зъбната плака. (Снимка: Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock)

Филаделфия, САЩ: Преди се е смятало, че Streptococcus mutans е главният микроорганизъм, който отговаря за зъбните кариеси. В скорошно проучване обаче изследователите откриват, че друг бактериален вид – Selenomonas sputigena, има съществена роля в развитието на зъбния кариес. Уникалните сведения от проучването биха могли да помогнат за разработването на нови стратегии за превенция на кариеси.

В проучването изследователите са анализирали проби от зъбна плака на 300 деца на възраст от 3 до 5 години, от които половината са имали кариес. След това те са проверили откритията си върху друг набор от 116 проби от плака на деца от 3- до 5-годишна възраст. Те откриват, че макар S. sputigena да не причинява кариес сама по себе си, тя взаимодейства със S. mutans по начин, който засилва кариесогенната ѝ сила.

„Това е неочаквано откритие, което ни дава нов поглед върху развитието на кариеса, подчертава възможни бъдещи цели за превенция на кариеси и разкрива нови механизми на образуване на бактериален биофилм, които могат да бъдат от значение в други клинични ситуации“, казва старши авторът проф. Hyun Michel Koo, основател и директор на Центъра за иновации и прецизна дентална медицина във Факултета по дентална медицина към Университета на Пенсилвания.

Проучванията сочат, че Selenomonas sputigena взаимодейства със Streptococcus mutans при образуването на кариес. (Изображение: © 2023 Cho et al., лицензирано под CC BY 4.0)

Изследователите обясняват, че S. mutans метаболизира захари, за да произведе глюкани, които предпазват бактериите в биофилма, и че S. sputigena може да се „заклещи“ в глюканите. В този случай S. sputigena започва да расте скоростно и образува суперструктури с формата на пчелна пита, които допълнително капсулират и защитават S. mutans, като по този начин се увеличава производството на киселини в плаката.

Проучването е резултат от съвместната работа на Факултета по дентална медицина към Университета на Пенсилвания и Факултета по дентална медицина „Адамс“ към Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил и Факултета по глобално обществено здраве „Джилингс“. „Това беше отличен положителен пример за съвместна научна работа, която не би могла да бъде реализирана без взаимно допълващите се експертни знания на много групи, както и индивидуални учени и стажанти“, казва съавторът проф. д-р Kimon Divaris от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил.

Сега изследователите планират да продължат да изучават как S. sputigena попада в аеробната среда на зъбната повърхност. „Този феномен, при който бактерия от един вид среда се мести в нов вид среда и взаимодейства с обитаващите средата бактерии, изграждайки забележителни суперструктури, трябва да представлява огромен интерес за микробиолозите“, заключи проф. Koo.

Изследването, озаглавено Selenomonas sputigena acts as a pathobiont mediating spatial structure and biofilm virulence in early childhood caries, е публикувано онлайн на 22 май 2023 г. в Nature Communications. 

Етикети:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement