Dental Tribune Bulgaria

Изследване определя рисковите фактори за нома

By Dental Tribune International
September 18, 2018

Нома, наричана още воден рак, е рядко заболяване, разпространено предимно в райони с недостатъчно медицинско обслужване, което причинява гангрена на тъканите на лицето и челюстта. Наскоро членове на международната хуманитарна медицинска организация „Лекари без граници“ (Médecins Sans Frontières) са анализирали 74 случая на нома в Северозападна Нигерия и са посочили рискови фактори за развитието на болестта.

Нома засяга предимно деца на възраст до 5 години, като се оценява, че до 90% от засегнатите от нома хора умират. Оцелелите от болестта остават с тежки деформации на лицето и множество здравословни проблеми, водещи до затруднено хранене и дишане, както и до социална изолация. Нома е най-разпространена в зоната на т. нар. пояс на нома, обхващащ района от Сенегал до Етиопия, но са докладвани и случаи на други места. Според Световната здравна организация 140 000 деца се заразяват с нома всяка година.

Изследователският екип е изследвал 74 деца с нома и контролна група от 222 деца от същите населени места, възраст и пол. Пациентите са били приети в Детската болница за лечение на нома в Сокото в периода май 2015–юни 2016 г., като всички са били под 15-годишна възраст по време на постъпването си в болницата. Родителите или попечителите на участвалите в изследването деца отговорили на въпросник за социално-демографската ситуация в домакинството, условията на живот, ваксинациите, кърменето и други свързани с храненето практики.

Макар много от факторите да са сходни между болните деца и тези от контролната група, включително ниски нива на ваксинация, някои се откроили като рискови за нома. Децата, които са били хранени с царевична каша всеки ден, са изложени на по-висок риск от заболяване от нома. Изследователите смятат, че ежедневната консумация на царевична каша е показателна за лошо разнообразие в храненето като цяло. Децата, чиито майки основно са се грижили за тях, чиито попечители са били омъжени и които са били хранени с коластра, най-ранната кърма след раждане, са в по-малък риск от нома.

„Нома е пренебрегвано заболяване и настоящите рискови фактори предполагат, че интервенциите могат да бъдат по-ефективни, ако се съсредоточим върху достъпа до здравни грижи, ползите от кърменето и разнообразната диета“, обясни от името на изследователския екип водещият автор на проучването Elise Farley, епидемиолог в „Лекари без граници“. „Необходими са обаче още изследвания за по-доброто разбиране на патогенезата на това заболяване и за подобряване на превенцията, ранното откриване и лечението.“

Изследването, озаглавено „Рискови фактори за диагностицирана нома в Северозападна Нигерия: контролирано проучване, 2017“, е публикувано онлайн в августовския брой на PLOS Neglected Tropical Diseases.

Проучването е проведено в сътрудничество с Университета в Кейптаун, Южна Африка, Кардифския университет, Великобритания, и болницата към университета Usmanu Danfodiyo в Сокото.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 03, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International