Dental Tribune Bulgaria

Ръст при заразните болести стимулира употребата на продукти за контрол на инфекциите

By Dental Tribune International
December 18, 2014

Според наскоро публикуван глобален доклад нарастващото търсене на дентално лечение и повишената осведоменост по отношение на хигиената ще насърчат в бъдеще денталните клиники и практики да въведат по-строги процедури за контрол на кръстосаните инфекции. Това от своя страна се очаква да предизвика ръст на пазара на продукти за дезинфекция и контрол, като се очаква той да достигне 1 млрд. долара до 2020 г.

Вирусите могат да се разпространяват по време на медицински процедури (включително при дентално лечение), при които има директен контакт с кръв и слюнка, в случай че в кабинета не се изпълняват предписаните мерки за хигиена и контрол на инфекциите. Както денталните лекари, така и пациентите са изложени на риск от кръвно преносими заболявания като HIV и хепатит B. В допълнение епидемиите, например разрастващата се в момента епидемия от ебола в Западна Африка, изострят вниманието на здравните професионалисти, особено в развиващите се страни, към процедури по контрол на инфекциите в клиничната среда. Мерките за осигуряване на безопасност включват продукти като защитно облекло, предпазни очила, маски за лице и работно облекло и редица други.

Докладът „Продукти за контрол на денталните инфекции“, който наскоро бе издаден от Global Industry Analysts – издателство за проучвания на пазара за масови стоки – предоставя приблизителни годишни данни и прогнози за САЩ, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион, Близкия изток и Латинска Америка за периода 2013–2020 г. Според доклада САЩ представляват най-големият пазар на продукти за контрол на инфекциите, а Азиатско-Тихоокеанският регион е най-бързо развиващият се местен пазар с очакван общ годишен растеж от 4.8% на година за следващите шест години.

Докладът също дава профили на 46 компании, включително много ключови и специализирани предприятия (3M ESPE, DENTSPLY International, Hu-Friedy и KaVo Kerr Group), и предоставя подробни рецензии за тенденциите на пазара, проблемите, сливанията, придобиванията и стратегическите дейности на големите компании, работещи тясно в сферата на продуктите за контрол на инфекциите за денталната индустрия по света.

Пълният текст на доклада може да бъде закупен на уебсайта на Global Industry Analysts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 04, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International